20.9 C
Vinh
Chủ Nhật 5 Tháng Tư 2020

Bảo vệ toàn diện với chi phí hợp lý

Chăm sóc sức khỏe và bảo vệ toàn diện cùng 3 gói linh hoạt với mức phỉ chỉ từ 199.000 đồng/năm

Bồi thường trực tuyến dưới 1 phút

Bồi thường trực tuyến dưới 1 phút cùng ứng dụng Easy Claim

Thủ tục đơn giản nhanh chóng

Quy trình tham gia cực kỳ đơn giản, chỉ cần điền đơn đăng ký và trả lời 2 câu hỏi thẩm định. Không cần khám sức khỏe.

CÁC GÓI BẢO HIỂM

Gói cơ bản

đ 199.000 / năm
 • Quyền lợi thương tật do tai nạn: 50 triệu
 • Quyền lợi Tử vong không do tai nạn: 50 triệu đồng
 • Quyền lợi Tử vong do Tai nạn: lên đến 200 triệu đồng
 • Hỗ trợ viện phí cho mỗi ngày nằm viện: 100.000 đồng/ngày
 • Hỗ trợ viện phí cho mỗi ngày nằm viện tại khoa chăm sóc đặc biệt: 200.000 đồng/ngày

Gói nâng cao

đ 599.000 / năm
 • Quyền lợi thương tật do tai nạn: 200 triệu đồng
 • Quyền lợi Tử vong không do tai nạn: 200 triệu đồng
 • Quyền lợi Tử vong do Tai nạn: lên đến 800 triệu đồng
 • Hỗ trợ viện phí cho mỗi ngày nằm viện: 200.000 đồng/ngày
 • Hỗ trợ viện phí cho mỗi ngày nằm viện tại khoa chăm sóc đặc biệt: 400.000 đồng/ngày

Gói toàn diện

đ 999.000 / năm
 • Quyền lợi thương tật do tai nạn: 300 triệu đồng
 • Quyền lợi Tử vong không do tai nạn: 300 triệu đồng
 • Quyền lợi Tử vong do Tai nạn: lên đến 1,2 tỷ đồng
 • Hỗ trợ viện phí cho mỗi ngày nằm viện: 300.000 đồng/ngày
 • Hỗ trợ viện phí cho mỗi ngày nằm viện tại khoa chăm sóc đặc biệt: 600.000 đồng/ngày